Gooische Treckers

Allereerst was de naam ‘1e Hilversumsche groep’, ofwel Troep 1 van de NPO te Hilversum. In 1931 begon de groep zich ‘Die Gooische Treckers’ te noemen. De naam ‘Die Gooische Treckers’ is afgeleid van Zuid-Afrikaanse boeren met hun ‘Grote Trek’ en is daarom ook Zuid-Afrikaans gespeld. Tot ongeveer 1933 voerde de troep een das in de kleur maroon, daarna werd om onbekende reden overgestapt op een tweekleurige das; groen aan de linkerkant en rood rechts.

In de beginperiode zwierf de groep van de ene plek naar de andere en zaten zo onder meer in 1930 boven de toenmalige kolenhandel achter Sandberg aan de Geuzenweg. De Welpen kregen de beschikking over het door de heer van Mesdag aan de ‘Hilversumsche Padvinders’ geschonken troephuis aan de Schuttersweg hoek Sterrelaan, samen met de Zuiderkruisgroep die toen nog gewoon ‘watergroep’ heette. In dit clubhuis, wat nog steeds bestaat en in gebruik is door de Zuiderkruis, heeft de troep van de GT ook een tijd gedraaid.

Troeplied GT 1939 (GT)

Later kreeg de troep de beschikking over het boswachtershuis, het ‘Chalet’, op ’t Hoogt van het Kruis. Zij zat in dit geweldige troephuis, zo geschikt door o.a. ligging, grootte en typische bouw, samen met groep 4, de Apachio’s, en groep 6, de Meeko’s, allen PVN-groepen en de laatste twee ontstaan uit de eerste troep: Die Gooische Treckers.

Deze drie groepen hadden een gezamelijke stam: de Adelaarsstam. Deze stam was de eerste stam uit het district en ook tamelijk bekend, zo vormden onder andere enige leden samen de ‘Adelaarsband’ welke bestond uit gitaren, mondharmonica’s etc ter opluistering van kampvuren en dergelijke gelegenheden, zoals bijvoorbeeld het grootste padvinders-tuinfeest op het Chalet in 1937. Als stamhut deed de schuur naast het Chalet dienst. De stam werd met de oorlog ontbonden en keerde daarna niet meer onder die naam en die wijze terug omdat het Chalet onbewoonbaar was en de groepen verspreid draaiden.
Kort na de oorlog verrees de groep weer en had 5 maanden later al 200 leden onderverdeeld in 2 hordes, 3 troepen en 1 stam, dit alles onder leiding van GL Reurekas. toen er in december 1945 nog een horde bij kwam besloot men om de groep in drie aparte groepen op te splitsen. Zo viel in het decembernummer van het groepsblad ‘Die Gooische Trecker’ te lezen dat de volgende groepen waren gevormd:

Groep 1: Die Gooische Treckers
Groep 4: Pieter Marits
Groep 5: Paul Kruger

De bloei was echter van korte duur want vooral door leidinggebrek moest eind 1948 troep 1 opgeheven worden en fuseerde horde 1 met die van de Gen. Winkelman in het begin van 1949. Ook de Paul Krugergroep was geen lang leven beschoren en is waarschijnlijk eind 1946 of begin 1947 opgeheven. De Pieter Marits-horde bestaat nog steeds en is tegenwoordig een horde van de Zuiderkruisgroep. In de huidige das van de Peter Marits-horde zijn de rode en groene kleuren van de GT-das nog steeds terug te vinden.

In oktober 1953 werden twee leidsters bereid gevonden om de horde van de GT opnieuw op te richten en daardoor de wachtlijsten voor de Welpen te verkleinen. Dat alles was mogelijk met de spullen van de vroegere GT wiens oud-Welpen de hordevlag plechtig overhandigden aan de ‘nieuwelingen’ die tijdelijk onderdak hadden gevonden bij de Naerdinclant. Het eerste half jaar draaide de horde nog op woensdag maar daarna gewoon op zaterdag. Op 21-09-1955 werd naast de horde ook de troep weer heropgericht zodat de groep echt herrezen was.

In 1958 krijgen ze de beschikking over een nieuw troephuis aan de rand van het bos aan de Lage Naarderweg schuin tegenover bosbad Crailoo op het terrein van astmacentrum Heideheuvel. Hier verbleef de groep de rest van haar bestaan tot zij weer met een ernstig leiding tekort te kampen kreeg en in 1970 besloot tot fusie met de Naerdinclantgroep. Deze twee namen samen de naam van de vormaalige (dus de oude) Hilfertheem om zo de historie ‘levend te houden’. Bovendien werd ook de oude groepsdas van de Hilfertheem (de MacClean-ruit) overgenomen.

Het oude clubhuis van de GT werd op kosten van de NOS (die inmiddels eigenaar was van de grond aan de Lage Naarderweg, tegenwoordig het Mediapark) verplaatst naar de Binnenweg in het Spanderswoud, waar de Naerdinclant al sinds 1948 gevestigd was. Dit oude GT-clubhuis overleefde de brand in Januari 1988, en is tegenwoordig nog steeds door ons in gebruik als materiaalopslag.

Voor een groot deel uit: ‘Zwervend langs het spoor’ van Vincent Meys – 1979.