Welpen

De Welpen van de Hilfertheem vormen een gezellige en actieve speltak voor jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar oud. De Welpen hebben hun opkomsten elke zaterdagmiddag van 15:00 tot 17:00.
De opkomsten openen we allereerst met een horde roep en het voordragen van de Welpenwet. We sluiten de opkomst met de kreet “Goede Jacht!”.

Het uniform.
De Welpen dragen een opvallend groen uniform met de zeldzame Hilfertheem-das, het Scouting Nederland-teken, het Speltakteken en een naambandje van de Hilfertheem. Bij de Welpen krijgen de kinderen wat meer inbreng in het programma en er wordt van ze verwacht iets zelfstandiger te zijn dan bij de Bevers.

Installatie & overvliegen.
Elk jaar hebben we een aantal installaties van nieuwe Welpen en aan het begin van het jaar vliegen de oudste Bevers over naar de Welpen. Het “overvliegen” is een feestelijke gebeurtenis en bestaat vaak uit een activiteit zoals een zeephelling of een kabelbaan.
Tijdens de installatie wordt een (nieuw) lid officieel geinstalleerd als Welp. Tijdens de installatie wordt het uniform uitgereikt en moet de nieuwe Welp een ‘eed’ afleggen. Vervolgens wordt de nieuwe Welp gefeliciteerd door het schudden van de linkerhand, deze zit namelijk het dichtst bij het hart en Indianen droegen vroeger nooit een wapen in de linkerhand!

Jaarlijkse activiteiten
Ieder seizoen hebben we ook een aantal gezamenlijke activiteiten met de andere speltakken van de groep. Bijvoorbeeld de traditionele boerenkoolfuif in januari en de JOTA in oktober. De boerenkoolfuif is de eerste opkomst van het nieuwe jaar. We doen dan met z’n allen een leuk bosspel en eten daarna boerenkool in het clubhuis. Tijdens het JOTA-weekend leggen we contact met andere Scoutinggroepen door middel van amateurzenders.

Lid worden?
Een keer komen kijken is altijd mogelijk. De Welpen hebben opkomst op ons clubhuis, van 15.00 tot 17.00. Meer informatie op onze pagina ‘Lid worden‘.